Hvad vil jeg arbejde for

Retten til det gode liv

I Norddjurs bør ingen leve sit liv nedbrudt og alene hverken fysisk eller psykisk. Tværtimod er vi så rige, at alle har ret til et godt liv. Enhver borger skal ydes den hjælp, de skal have - uanset økonomi.


En værdig ældrepolitik

Jeg vil ikke være med til forringelser på hjemmeplejen og på vore Plejecentre. Alle ansatte løber meget stærkt for at nå en nær- og værdig pleje og omsorg.


Ældre mennesker fortjener en tryg og værdig alderdom med respekt for individuelle behov, ønsker og valgmuligheder. Der skal være rammer, der giver den enkelte mulighed for at tilrettelægge sin egen tilværelse.  Vores ældrepleje skal bygge på værdighed og respekt for det enkelte menneske. Der skal mere tid og nærhed til. Også genoptræning er vigtig. Når man udskrives fra hospitalet, er det helt afgørende, at kommunen hjælper så godt som overhovedet muligt med genoptræningen.


Mere tid ude hos den ældre og sikre en omsorgsfuld pleje på en måde, som den ældre har indflydelse på.


Frivilligt arbejde skal prioriteres højt, men ikke tage arbejdspladser. Vi har rigtig mange frivillige, der laver et kæmpe arbejde hos ældresektoren. Tak for det!


Busser og flextaxa tilgængelige for ældre og dårligt gående


Fortsat vagt om natten på vore bosteder


Flere varme hænder på vore bostederFysisk og psykisk handicappede

Handicappede og psykisk syge borgere skal have en tilværelse så tæt på en normaltilværelse som muligt.


Fortsætte med vor ferieordning, så vore borgere på bostederne kan komme på ferie.


Fortsætte med psykologhjælp til vore unge, der har angst, mistet mm.


Der skal meget mere fokus på udvikling af deres kompetencer og et liv i en tryg bolig.


Flere fritidstilbud til de handicappede.


Der skal være nattevagter på alle vore bosteder.


Styrk folkeskolen

Folkeskolen er mit hjerteblod, fordi alting begynder med folkeskolen. Børnene er vores vigtigste råstof og deres uddannelse er afgørende for den fortsatte udvikling af det danske samfund.


Få børnene inkluderet med flere ressourcer, så de ikke tabes i samfundet.


Nu inkluderes der for mange, og det er ikke godt for både de børn, der ikke har handicaps samt de børn, der har.

Specielklasser til de børn, der ikke kan inkluderes, - uanset økonomi.


Norddjurs kommune har både byen og lokalsamfundene rundt om Grenaa og Auning, som er vore største byer. For lokalområderne er det vigtigt, at der kører busser både i dag- og aftenstid. Idrætsforeningerne og hallerne er sammen med de lokale indkøbssteder, skoler og pasningstilbud livsnerven herude.


Fritid

Fokus på kultur- og fritidstilbud for børn, unge, mennesker med handicap og ældre. Alle, - og de, der ikke har råd til et fritidstilbud, skal have et tilbud - evt. med et fritidspas.


Mere IT til eleverne

Vi skal kræve at folkeskolen til stadighed skal råde over nye inspirerende og tidssvarende undervisningsmidler og værktøjer.


Støtte en aktiv erhvervspolitik

Norddjurs kommune skal udvikle sig til at være et attraktivt sted at bo, arbejde, studere og drive virksomhed i.


Lys i alle byer om natten...


En ny badebro ved stranden.


Jeg vil gerne være dit TALERØR