Erfaring

Valgt ind i Norddjurs kommune i 2001,  2005,  2009, 2013 og i 2017.Jeg står for:

Overblik, omsorg, nærvær, åbenhed og hjælpsomhed for de, der ikke kan eller orker at komme igennem "systemet". Her har jeg hjulpet rigtig mange, og står meget gerne til rådighed.


Mine poster er nu:

Kommunalbestyrelsen

Børne- og ungdomsudvalget

Formand i Børne- og ungeudvalget (tvangsfjernelser)

Medlem af Grenaa Idrætscenters bestyrelse

Næstformand i Handicaprådet

__________________________________________________________________________________


Mine holdninger:

- Flere hænder i børnehaver og på vore plejecentre

- De rigtige tilbud til børn med særlige behov uanset økonomi

- 4 timer om ugen - til demente er måske ikke nok til aflastning - jeg vil lave det individuelt

- Danmarks bedste kommune for pensionister

- Frivilligt arbejde skal prioriteres højt, men ikke tage arbejdspladser

- Alle børn og unge, der har vanskeligheder i skolen, i hjemmet, eller begge steder, skal have en særlig      støtte.

- At alle medarbejdere trives i Norddjurs kommune

- De ældre skal selv have indflydelse på den hjælp de har krav på (flere varme hænder)

- At Norddjurs kommune er til for borgerne

- Hurtig og saglig sagsbehandling

- Det skal være godt og spændende at være i Norddjurs kommune

- Der skal tilbydes hjælp, så vi forebygger sygdom

- Der er sammenhæng i de sundhedsfremmende,  -forebyggende og genoptrænende tilbud

- At arbejdsmiljøerne i Norddjurs kommune er rummelige med plads til medarbejdere på særlige vilkår

- Være en handicapvenlig kommune med flere medarbejdere i flexjob, KLAP-job mm.

- Enslevgården skal rive ned, og etableres toilet, outdoor-aktiviteter, bådaktiviteter, så man kan overnatte    og i den fri luft


De små landsbyer skal støttes


Billigere boliger


Flere fritidstilbud til de handicappede borgere


Et rådgivningsorgan for både hjemmehørende og mulige tilflyttere

___________________________________________________________________________________


Ældre

På samme måde mener jeg, det er vigtigt at skabe en ældrepleje, som vi kan være bekendt, og som giver de ældre en værdig alderdom. Vi skal vise dem respekt. Bedre velfærd for de ældre.

Der skal IKKE spares på hjemmehjælpen eller vore plejecentre - tværtimod, - så skal der flere penge til plejecentrene.


_________________________________________________________________________________

Handicapområdet, børn og unge

Et andet meget vigtigt område for Norddjurs Kommune er på handicapområdet, børn og unge med særlige behov. Det handler om at tage hånd om en række meget svage brugere – børn som voksne. Det må der ikke gå kassetænkning i. Det finmaskede behandlingstilbud, der findes i dag, går tabt, hvis hver enkelt kommune konsekvent hjemtager sine borgere og placerer dem på de for hånden værende institutioner – for at spare penge. Derfor er der i den nye kommunalbestyrelse hårdt brug for en kritisk stemme - som er mig! Jeg er meget kritisk overfor at samle alle på ét sted, Der er diagnoser, som ikke kan samles ét sted. Hjælpe vore autister.....

__________________________________________________________________________________


Børn og unge

Jeg har de sidste mange år været medlem af Børne- og ungdomsudvalget, da jeg brænder meget for børn og unge mennesker. Det er meget vigtigt, at de får en god start fra de er nyfødte og op i ungdomsårene.


Der skal flere pædagoger/medhjælpere i vore børnehaver, da der ikke skal være overladt til 1/2 personer at passe 20 børn.


Vi voksne, forældre og kommunalbestyrelsen skal være med til at give børn/unge en god ballast, således at de står styrket den dag, de træder ind i voksenlivet. Jeg mener, vi som politikere har pligt til at være med til at skabe så gode rammer som muligt, således at børnene lærer at blive ansvarlige for eget liv.


Vi må heller ikke glemme borgerne i midten, de unge. Det er vigtigt med gode folkeskoler.


_________________________________________________________________________________


Erhverv/turisme

Vi skal skabe vækst, så vi kan fastholde og tiltrække denne gruppe og gøre vores kommune attraktiv både at arbejde og bo i og med en god kultur. Vi skal derfor fortsat støtte Kulturhuset, så godt vi kan. Derfor er vi også nødt til at vedligeholde og udbygge vores vejnet og IT-net.


Jeg vil arbejde for, at vi får en synlig og en aktiv erhvervspolitik med en forbedret infrastruktur på Djursland. Vi har et attraktivt område med skøn natur og kan blive bosætningsområde for Århus og Randers.


_________________________________________________________________________________


Uddannelse

Vi skal fastholde vore uddannelsesinstitutioner Viden Djurs, TSOSU-skolen, Teknisk Skole, Gymnasiet, Skovskolen, Produktionsskole samt VUC. Vi skal gerne have højere uddannelse til området.


___________________________________________________________________________________


HUSK AT STEMME PERSONLIGT

_________________________________________________________________________________