Erfaring

Valgt ind i Norddjurs kommune i 2001, 2005, 2009, 2013 og i 2017.

 

 

Jeg står for:

Overblik, omsorg, nærvær, åbenhed og hjælpsomhed for de, der ikke kan eller orker at komme ingennem "systemet". Her har jeg hjulpet rigtig mange, og står meget gerne til rådighed.

 

Mine poster er nu:

Kommunalbestyrelsen

Børne- og ungdomsudvalget

Formand i Børne- og ungeudvalget (tvangsfjernelser)

Medlem af Grenaa Idrætscenters bestyrelse

Medlem af Handicaprådet

__________________________________________________________________________________

 

Mine holdninger:

- Flere hænder i børnehaver

- De rigtige tilbud tilbud til børn med særlige behov uanset økonomi

- 4 timer om ugen - til demente er måske ikke nok til aflastning - jeg vil lave det individuelt

- Danmarks bedste kommune for pensionister

- Frivilligt arbejde skal prioriteres højt, men ikke tage arbejdspladser

- Busser tilgængelige for ældre og dårligt gående

- Fortsat vagt om natten på vore bosteder

- Flere varme hænder på vore bosteder

- Alle børn og unge, der har vanskeligheder i skolen, i hjemmet, eller begge steder, skal have en særlig støtte.

- Ikke spare på hjemmeplejen

- Flere pædagoger/hjælpere i vore børnehaver

- At alle medarbejdere trives i Norddjurs kommune

- De ældre skal selv have indflydelse på den hjælp de har krav på

- At Norddjurs kommune er til for borgerne

- Hurtig og saglig sagsbehandling

- Det skal være godt og spændende at være i Norddjurs kommune

- Der skal tilbydes hjælp, så vi forebygger sygdom

- Der er sammenhæng i de sundhedsfremmende, -forebyggende og genoptrænende tilbud

- At arbejdsmiljøerne i Norddjurs kommune er rummelige med plads til medarbejdere på særlige vilkår

- Være en handicapvenlig kommune med flere medarbejdere i flexjob

 

Jeg har arbejdet for et værested Cafe Grenaa, som jeg mener også skal være et sådant sted i Auning/Ørsted eller lign.

 

De små landsbyer skal støttes

 

Billigere boliger

 

Flere fritidstilbud til de handicappede borgere

 

Et rådgivningsorgan for både hjemmehørende og mulige tilflyttere

___________________________________________________________________________________

 

Handicapområdet, børn og unge

Et andet meget vigtigt område for Norddjurs Kommune er på handicapområdet, børn og unge med særlige behov. Det handler om at tage hånd om en række meget svage brugere – børn som voksne. Det må der ikke gå kassetænkning i. Det finmaskede behandlingstilbud, der findes i dag, går tabt, hvis hver enkelt kommune konsekvent hjemtager sine borgere og placerer dem på de for hånden værende institutioner – for at spare penge. Derfor er der i det nye byråd hårdt brug for en kritisk stemme - som er mig! Jeg er meget kritisk overfor at samle alle på ét sted, som har været oppe at vende.....og som jeg har stemt imod! Det er diagnoser, som ikke kan samles ét sted.

__________________________________________________________________________________

 

Børn og unge

Jeg har de sidste mange år været medlem af Børne- og ungdomsudvalget, da jeg brænder meget for børn og unge mennesker. Det er meget vigtigt, at de får en god start fra de er nyfødte og op i ungdomsårene.

 

Der skal flere pædagoger/medhjælpere i vore børnehaver, da der ikke skal være overladt til 1/2 personer at passe 17 børn.

 

Vi voksne, forældre og kommunalbestyrelsen skal være med til at give børn/unge en god ballast, således at de står styrket den dag, de træder ind i voksenlivet. Jeg mener, vi som politikere har pligt til at være med til at skabe så gode rammer som muligt, således at børnene lærer at blive ansvarlige for eget liv.

 

Vi må heller ikke glemme borgerne i midten, de unge. Det er vigtigt med gode folkeskoler.

 

_________________________________________________________________________________

 

Ældre

På samme måde mener jeg, det er vigtigt at skabe en ældrepleje, som vi kan være bekendt, og som giver de ældre en værdig alderdom. Vi skal vise dem respekt. Bedre velfærd for de ældre.

Der skal IKKE spares på hjemmehjælpen.

 

_________________________________________________________________________________

 

Erhverv/turisme

Vi skal skabe vækst, så vi kan fastholde og tiltrække denne gruppe og gøre vores kommune attraktiv både at arbejde og bo i og med en god kultur. Vi skal derfor fortsat støtte Kulturhuset, så godt vi kan. Derfor er vi også nødt til at vedligeholde og udbygge vores vejnet og IT-net.

 

Jeg vil arbejde for, at vi får en synlig og en aktiv erhvervspolitik med en forbedret infrastruktur på Djursland. Vi har et attraktivt område med skøn natur og kan blive bosætningsområde for Århus og Randers.

 

_________________________________________________________________________________

 

Uddannelse

Vi skal fastholde vore uddannelsesinstitutioner Viden Djurs, Teknisk Skole, Gymnasiet samt VUC. Vi skal gerne have højere uddannelse til området. Derudover mener jeg også at vor Produktionsskole skal blive, da de har flere unge, der er kommet af sporet, som de får rettet op på.

 

___________________________________________________________________________________

 

HUSK AT STEMME PERSONLIGT

_________________________________________________________________________________

My Company, 8901 Marmora Road,

Glasgow, D04 89GR

Tel: 123-456-7890

E-mail: mail@demolink.org